Sprzedaż odpadów produkcyjnych

Zapraszamy do współpracy firmy z branży recyklingu posiadające odpowiednie uprawnienia w zakresie transportu i utylizacji następujących odpadów:

  • Zgary z procesu produkcji stopów aluminium - kod odpadu: 10 10 03
  • Pyły pofiltracyjne - kod odpadu: 12 01 99