Projekty unijne

Tytuł:
Wdrożenie systemu B2B usprawniającego procesy biznesowe miedzy firmą PMN Bobrek S.j. i jej partnerami biznesowymi


Numer projektu: WND-POIG.08.02.00-12-099/13

Całkowite wydatki na realizację projektu: 280 900,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 280 900,00 PLN

Wnioskowana kwota dofinansowania: 196 630,00 PLN

Dotacja EFRR: 167 135,50 PLN

Środki krajowe: 29 494,50 PLN

Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2014 – 31.12.2014 r.

Krótki opis projektu:
W ramach projektu nr WND-POIG.08.02.00-12-099/13 wdrożony zostanie system B2B wspierający komunikację z partnerami z kręgu 10 odbiorców firmy PMN Bobrek Sp. J. oraz jednego dostawcy złomu aluminium. Wdrożony system pozwoli na automatyzacje procesów biznesowych zachodzących pomiędzy firmą PMN Bobrek Sp. J. a jej partnerami biznesowymi, które w tradycyjnym modelu współpracy angażują bardzo duże zasoby ludzkie i są bardzo czasochłonne. W tradycyjnym modelu panowanie nad przepływem informacji na taka skale jest bardzo czaso- i kosztochłonne. W obecnym modelu techniczno-organizacyjnym przedsiębiorstwa, sprawne realizowanie szeregu złożonych procesów zachodzących przy codziennej wymianie informacji biznesowych z partnerami w czasie rzeczywistym staje się niemalże niewykonalne i rzutuje na płynność organizacyjna firmy. W ramach realizacji projektu zostanie zakupiony niezbędny sprzęt informatyczny i wdrożone specjalistyczne dedykowane oprogramowanie.

System wymiany danych, który powstanie na potrzeby firmy PMN Bobrek Sp. j. oraz jej partnerów będzie bazował na platformie webowej B2B z umieszczonymi na niej modułami funkcjonalnymi do automatyzacji procesów biznesowych.

Projekt zakłada informatyzacje i digitalizacje następujących procesów biznesowych:
1. Składanie zamówień
2. Zarzadzanie realizacja zamówień
3. Podgląd stanów magazynowych i składów konsygnacyjnych
4. Ustalenie ogólnych poziomów rabatowania
5. Aktualizacja cen
6. Rezerwacja stanów pod planowane zamówienia
7. Transmisja dokumentów
8. Podgląd, kontrola i kojarzenie rozrachunków