Program Q-AI

Program Q-Al

Warunkiem dobrej, rzetelnej współpracy jest indywidualne podejście do klienta gwarantujące poznanie jego potrzeb, oczekiwań . Program Q-Al jest płaszczyzną współpracy i wymiany doświadczeń z naszymi klientami. Jesteśmy przekonani że tylko pełna synergia w działaniu jest właściwą drogą do osiągnięcia wysokiej jakości produktu i spełnienia oczekiwań klienta.

W ramach programu Q-Al zapraszamy do współpracy w zakresie opracowania optymalnej jakości produkowanych stopów, uwzględniającej indywidualne wymagania naszych klientów.

Dodatkowo wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie oraz posiadaną wiedzę, oferujemy wsparcie technologiczne w zakresie:

  • identyfikacji przyczyn powstawania wad w procesach odlewniczych
  • optymalizacji procesu topienia i zagospodarowania odpadów technologicznych
  • doboru optymalnego procesu rafinacji i filtracji ciekłego metalu
  • doboru i optymizacji proces modyfikacji i rozdrabniania ziarna

    Program Q-Al obejmuje również usługi doradcze w zakresie doboru optymalnego gatunku stopu pod katem zastosowanej technologii produkcji lub oczekiwanych własności mechanicznych i użytkowych odlewu.

     SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPECJALISTĄ [formularz kontaktowy]