Produkcja

Stopy aluminium

W ciągu ostatnich kilku dekad, aluminium zdobyła pozycję lidera wśród metali odlewniczych. Jest to możliwe dlatego, że oprócz swoich korzystnych właściwości materiałowych, aluminium umożliwia szeroki wybór technologii odlewania oraz łączenia procesów technologicznych. Niemal nieograniczone możliwości recyklingu stopów aluminium umożliwia szerokie ich zastosowanie, przy zachowaniu maksymalnej ochrony środowiska naturalnego. Te cechy stopów aluminium dają im przewagę nad innymi stopami odlewniczymi.

PMN BOBREK jest jednym z wiodących w kraju producentów odlewniczych stopów aluminium w oparciu o surowce wtórne. W naszej ofercie posiadamy też stopy na bazie aluminium pierwotnego i stopy wstępne (zaprawy). Oferujemy również aluminium do odtleniania stali.


Stopy odlewnicze

Produkowane przez nas stopy posiadają wymagany skład chemiczny zgodny z: obowiązującymi normami: PN-EN 1676, PN-EN 1706 lub zgodny ze standardami np. DIN, UNI, ASTM, BS/DTD, ISO, AA, SAE.

Wykonujemy tez stopy na podstawie indywidualnych ustaleń dotyczących składu chemicznego, mikro i makrostruktury stopu. W przypadku typowych gatunków stopów zamówienia realizowane są na bieżąco czas realizacji zamówienia pozostałych gatunków nie przekracza kilku dni.

 

Trójdzielne gąski o masie ok. 8-11 kg

wymiary: dł. 670 mm, szer. 100 mm, wys. 60 mm
Standardowy stos: 9 warstw gąsek + podstawa

masa stosu: 570 - 640 kg
wymiary: dł. 700 mm, szer. 700 mm, wys. 700 mm
Gąski mogą być spięte taśmą stalową
lub plastikową w stosy o masie 500-900 kg


       
Dodatkowo stosy mogą posiadać
kolorowe oznaczenia graficzne