Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerDziałanie 1.2.4.

Tytuł:
Wzrost konkurencyjności firmy BOBREK na rynku krajowym poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych oraz wprowadzeniu nowych produktów.


Numer projektu: WND-RPSL.01.02.04-00-E73/09-02

Całkowite wydatki na realizację projektu: 839 721,00 zł

Wydatki kwalifikowalne: 682 700,00 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 341 350,00 zł

Dotacja EFRR: 290 147,50 zł

Środki krajowe: 51 202,50 zł

Planowany okres zakończenia projektu: 31.12.2014 r.

Krótki opis projektu:
Inwestycja obejmuje zakup 7 nowych środków trwałych będących całokształtem kompleksowej linii produkcyjnej dla zbiorników wysokociśnieniowych. Inwestycja składa się z jednego etapu. W ramach tych działań Wnioskodawca dokona zakupu oraz instalacji środków trwałych w hali produkcyjnej znajdującej się w Bielsku Białej przy ul. Legionów 81.