alu-Europe

Europejskie Stowarzyszenie Aluminium (EAA) została założona w 1981 roku i reprezentuje przemysł aluminium w Europie. Obejmuje ono przede wszystkim producentów aluminium, producentów stopów aluminium, prasownie, walcownie, tłocznie w 18 krajach europejskich. Jest organizacją wytyczającą kierunki rozwoju branży aluminium, opracowuje analizy statystyczne i ekonomiczne dla branży. Promuje przemysł i produkty z aluminium, dba o wizerunek europejskiego przemysłu aluminium oraz o zrównoważony pod kątem środowiska rozwój branży.

  www.european-aluminium.eu/about-aluminium